न पानी दर्केर आउने स्वर हरिदेवी कोइराला र ठाकुर सिग्देल